Волонтер

Історія виникнення конкурсу

Діти, включаючи підлітків, повинні мати можливість здійснювати право вільно висловлювати свої думки в міру свого розвитку і виховувати в собі самоповагу, здобувати знання і навички, зокрема щодо врегулювання конфліктів, прийняття рішень і спілкування, щоб вирішувати завдання, що ставить життя.

Світ, сприятливий для дітей (з підсумкового документу Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН (травень 2002 р.).

Асоціація Сприяння ООН в Україні, Український Рух "Педагоги за мир і взаємопоразуміння", Міжнародна Ліга "Матері і сестри - молоді України", Київська міська організація Всеукраїнської асоціації викладачів історії та суспільних дисциплін "Нова доба", асоціація "Нова генерація лідерів", Єврейський фонд України, Міжнародний благодійний фонд "Співтворчість", Товариство тверезості і здоров'я проголосили у 2004 році початок Міжнародного молодіжного конкурсу волонтерських проектів, який спрямований на утвердження ідеалів культури миру, толерантності, милосердя, активної соціальної дії.

Цей конкурс - спроба об'єднати зусилля міжнародної ініціативи "Служіння заради миру" з волонтерськими проектами в Україні. Міжнародний молодіжний конкурс волонтерських проектів проводиться в рамках Міжнародного десятиріччя культури миру та ненасильства (2001 - 2010 рр.), проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН.

Сучасна транскультурна, інформаційна епоха, що характеризується глобалізацією проблем і взаємозв'язків, потребує нових форм співіснування, співжиття у контексті культури миру.

Агресивність, конфронтація, відчуженість мають поступитися місцем толерантному ставленню, взаєморозумінню й довірі. Тому в наш час - час становлення та розвитку міждержавних, міжнаціональних, етнічних, політичних відносин - особливо актуальним є утвердження терпимості та злагоди, миру. Соціально значущими і важливими є миротворчі акції, що несуть в собі ідеї культури миру, запобігання конфліктів та насильства. Миротворча робота набирає нового змісту в ХХІ столітті, у процесі реалізації проголошеного ООН Міжнародного десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах дітей (2001-2010 рр.).

Результатом виховання на ідеях культури миру має бути стійка спрямованість особистості на підтримку і захист миру в широкому розумінні цього слова (миру з собою, людьми, в родині, Батьківщині, на планеті, миру як захисту життя і прав людини).

Пошук шляхів вирішення конфліктів та проблема збереження миру - одне з найважливіших завдань, яке стоїть сьогодні перед людством. Події останніх років свідчать про необхідність пошуку нових рішень кризових ситуацій. Разом з тим ХХI століття дає і надію на мирне майбутнє, де переважатиме співпраця, а не протистояння.

29 жовтня 2003 року в Києві відбулась Міжнародна конференція "Роль неурядових організацій, політичних та громадських діячів у вихованні культури миру", яка була спрямована на діалог та консолідацію зусиль неурядових організацій, політичних і громадських діячів, освітян, засобів масової інформації.

У конференції взяли участь лідери понад 120 міжнародних та українських громадських організацій, посли та представники посольств в Україні, українські та міжнародні засоби масової інформації. Урядові організації були представлені керівниками Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Міністерства культури і мистецтв, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.

У ході конференції була прийнята заява, яка визначає напрямки діяльності в ім'я поширення культури миру в Україні. Одним з основних напрямів, що сприяє утвердженню культури миру, є об'єднання зусиль неурядових організацій з державними інститутами щодо виховання в дусі культури миру. Отримавши орієнтир від конференції - розвивати культуру миру, багато громадських організацій спрямовують свої зусилля на практичне втілення цих ідеалів.

Оскільки культуру формує характер її носіїв, культура миру залежить від миролюбних людей, чиї думки, почуття, доброчинні дії зміцнюють мир. Люди з великим серцем шукають шляхи для розширення сфери своєї опіки. Такі особистості можуть розширити культуру миру до рівня сім'ї, суспільства, нації і далі, шляхом служіння іншим і праці для більш загального блага.
Служіння іншим розширює наше розуміння самих себе, збільшує нашу здатність любити інших, дає нам сили сприяти добробуту суспільства і культурі миру. Ці основні життєві цілі зрілої особистості, відносини любові у родині, праця заради суспільства є основою, фундаментом культури миру.
Культура миру не може бути нав'язана ззовні, вона зрощується в серцях людей. Починаючись з повсякденного життя, культура миру природним чином поширюється на гармонію у сім'ї, родині, суспільстві і нації, які керуються загальнолюдськими цінностями і принципами.

Головною місією освіти є утвердження ідеалів культури миру, навчання через досвід, милосердя, розвиток характеру і філософії серця дитини, молодої людини у процесі служіння іншим. "Навчання через досвід" найповніше реалізується у процесі залучення дітей і молоді до проектної діяльності, до здійснення найрізноманітніших волонтерських проектів.

Міжнародний молодіжний конкурс волонтерських проектів спрямований на заохочення молодих людей до конкретних вчинків у допомозі тим, хто цього потребує (інвалідам, літнім людям), спонукання дій, що допомагають подолати перешкоди суспільства на шляху до миру. Конкурсом заохочується також просвітницька робота з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, у сприянні через конкретну дію у вирішенні проблем: голоду, поширення хвороб, безпритульності, бідності, насильства над дітьми, ескалації насильства, зневаги моральних, громадських, загальнолюдських, етнонаціональних, сімейних цінностей. Оргкомітет конкурсу намагатиметься відзначити ті дії дітей і молоді, які можна назвати словом "служіння", безкорисливу та щиру допомогу конкретним людям та суспільству в цілому, оскільки саме через такі вчинки може розвитись життєва толерантність людини - миротворця. Фундамент миру у всьому світі будується у душі молодої людини через служіння.

Саме цій благородний ідеї сприятиме Міжнародний молодіжний конкурс волонтерських проектів, до участі в якому запрошуємо дітей загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, студентів вищих навчальних закладів.