Волонтер

Мета конкурсу

Головною метою конкурсу є сприяння вирішенню проблем у рамках досягнення Цілей розвитку тисячоліття, що були прийняти ООН (2000-2015 роки), а також активізація миротворчого руху серед дітей і молоді України шляхом поширення проектів служіння у контексті проголошеного ООН Десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети (2001-2010рр).

Пріоритетні завдання:

 •   сприяння розвитку Програми ООН «Цілі розвитку тисячоліття» ("Millenium Development Goals", MDG) у відповідності Декларації тисячоліття ООН від 18 вересня 2000 року; прийнятої на 55-ій сесії Генеральної Асамблеї;
 •   сприяти реалізації Програми в області культури миру ООН, затвердженою резолюцією 53/243 Генеральної Асамблеї від 13 вересня 1999 року , рішень Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей" (2002р.);
 •   реалізація міжнародних стандартів в галузі прав людини, Конвенції ООН про права дитини, прав національних меншин, людей без громадянства, біженців, міжнародного гуманітарного права;
 • сприяння формуванню активної громадської позиції у молоді, як у майбутніх лідерів суспільства;
 •   активізація та популяризація волонтерського руху;
 •   поглиблення миротворчих знань дітей та молоді, розвиток їх правової, особистісної, базової культури;
 •   привернути увагу громадськості, органів влади, самоврядування до нагальних життєвих проблем людей, які потребують особливої уваги та милосердя;
 •   об'єднати зусилля громадських організацій, органів влади у розвитку життєвої компетентності дітей, їх життєздатності, мобільності; залучити дітей та молодь до процесу прийняття рішень;
 •   ознайомити з різними формами, акціями служіння громаді; милосердя заради побудови культури миру; соціальної та міжособистісної взаємодії;
 • сприяти через миротворчу діяльність формуванню та розвитку в учнів кодексів особистісних, етнонаціональних, громадянських, загальнолюдських цінностей;
 •   формувати та розвивати етику міжлюдських стосунків та здоровий, тверезий спосіб життя, особливо серед дітей та підлітків.

Навчити учасників:

 •   виявляти тих, хто потребує допомоги, милосердя та опіки на основі проведення різноманітних досліджень, рейдів, вивчення місцевих проблем;
 • співпрацювати в колективі учасників проекту з громадою, зі ЗМІ, з органами влади, різними інституціями;
 • планувати свою миротворчу діяльність щодо вирішення конкретних життєвих проблем; сприяти формуванню міцної сім'ї;
 • у ході реалізації проекту набувати поетапних навичок практичної громадської діяльності, соціальної дії, комунікації;
 • створювати клімат доброзичливості, милосердя, толерантності з метою руйнування психологічних, фізичних, соціальних бар'єрів, які виключають або обмежують участь людини у повноцінній життєтворчості, самореалізації, особистості, а також культури життя без алкоголю, тютюну та наркотиків;
 • залучати інших громадян та організації до вирішення життєвих проблем.