Волонтер

Конкурс проектів

Історія виникнення конкурсу

Діти, включаючи підлітків, повинні мати можливість здійснювати право вільно висловлювати свої думки в міру свого розвитку і виховувати в собі самоповагу, здобувати знання і навички, зокрема щодо врегулювання конфліктів, прийняття рішень і спілкування, щоб вирішувати завдання, що ставить життя.

Світ, сприятливий для дітей (з підсумкового документу Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН (травень 2002 р.).

Мета конкурсу

Головною метою конкурсу є сприяння вирішенню проблем у рамках досягнення Цілей розвитку тисячоліття, що були прийняти ООН (2000-2015 роки), а також активізація миротворчого руху серед дітей і молоді України шляхом поширення проектів служіння у контексті проголошеного ООН Десятиріччя культури миру і ненасильства в інтересах дітей планети (2001-2010рр).

Оргкомітет конкурсу

До складу оргкомітету конкурсу входять:

Дзябенко Валентина Володимирівна – відповідальний секретар Українського Руху "Педагоги за мир і взаєморозуміння"

Єрмаков Іван Гнатович – завідуючий лабораторією педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України, кандидат педагогічних наук

Ковганич Галина Григорівна – керівник молодіжної організації "Нова генерація лідерів", методист Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва

Етапи проведення конкурсу

Етапи проведення конкурсу та оцінювання результативності проектів:

  •  Перший етап

1)    Учасники конкурсу надсилають звіти про проект у відповідності до вимог конкурсу:
-    анкета учасника конкурсу;
-    опис проекту служіння;
-    ілюстративні матеріали (стендові матеріали, фотографії, ксерокопії відгуків, подяк організацій, відгуки в пресі і т. п.).